Nhà Nghỉ Thăng Long Chùa Bái ĐinhMọi thông tin xin quý khách liên hệ : 

 ____________________________________________

 


Nhà Nghỉ Thăng Long 


Địa chỉ: Bái Đính - Tràng An, Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình


ĐT:   0303.620.186     Hotline1: 0975.155.458


Fax:  0303.621.922     Hotline2: 0123.888.0606    


Email:      thanglongnk@gmail.com 


Website:  nhahangthanglong.ninhbinh.vn